• Voorafgaand aan de verkoop door Suur Motoren wordt u geattendeerd op de garantie en of deze voor u van toepassing is. De garantie wordt door de verkoper Suur Motoren verleend en bepaald op de dag van de verkoop. Zowel datum, garantie en KM-stand dient vermeld te staan op de factuur. Beide partijen zullen een exemplaar van de factuur ontvangen. De garantie geldt voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden of eigenaren van het voertuig.
 • Suur Motoren attendeert u tijdens de verkoop op de geldende garantie voorwaarden. Op het moment van verkoop, te zien op de verkoopfactuur, bent u automatisch akkoord gegaan met de garantie voorwaarden van Suur Motoren. Op de verkoopfactuur zal tevens genoteerd staan welke garantie regeling voor u van toepassing is en ook hierbij geldt dat op de dag van de verkoop deze garantie regeling automatisch in zal gaan.
 • De garantie betreft zowel het herstellen van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als ook het herstellen van gebreken die tijdens de garantie periode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.
 • Reparaties en/of vervanging van onderdelen na gebruik hebben gemaakt van normale, gebruikelijke onderhoudsbeurten die niet zijn gekomen door de gebrekkige uitvoering van de voor aflevering verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
 • Het zelf aanpassen, verstellen, demonteren, monteren of sleutelen aan het gekochte voertuig betekent per direct dat de garantie vervalt.
 • De garantie vervalt wanneer er schade is ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven. Wanneer de verkoper van Suur Motoren constateert dat koper met opzet schade aan het voertuig heeft aangebracht of niet op een normale manier met het voertuig is omgegaan, komt de garantie te vervallen. Garantie komt expliciet te vervallen bij gebruik van de motorfiets op het circuit of bij gebruik voor motorcross.
 • De garantie komt te vervallen indien er defecten zijn ontstaan nadat u met de motor buiten de Europese Economische Ruimte bent geweest, mits koper kan aantonen dat de defecten niet zijn veroorzaakt door de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar.
 • Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie zich altijd ten eerste te wenden tot de verkoper van Suur Motoren. Indien reparatie elders plaatsvindt komt de garantie per direct te vervallen.
 • Schade aan personen en zaken ten gevolge van het ontbreken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ontstaan, zijn niet te verhalen op Suur Motoren.
 • Slijtage onderdelen zoals o.a. accu’s, banden, ketting- en tandwielen, remblokken en voeringen, remschijven, zadels, lampen en accessoires die na aflevering van het voertuig zijn veranderd of defect zijn gegaan vallen niet onder de garantie.
 • Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd.
 • Wanneer u valt onder de garantieregeling van Suur Motoren bent u zelf verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van uw voertuig naar onze locatie Oud-Beijerland. Kosten die hierbij worden gemaakt zijn voor uw eigen rekening en vallen niet onder de garantie. Indien uw voertuig tijdens een rit zodanig defect raakt en u niet verder kan rijden dient u zelf voor een oplossing te zorgen via bijvoorbeeld een daartoe bevoegd bedrijf. Ook daaruit vloeiende kosten vallen niet onder de garantie van Suur Motoren en zijn voor uw eigen rekening.
 • Suur Motoren zal altijd samen met u zoeken naar een passende oplossing, mits dit binnen de richtlijnen van de garantie voorwaarden valt van Suur Motoren.
 • Bij Suur Motoren staat eerlijkheid en respect voorop en dit verwachten wij ook terug van onze klanten. Indien u een werknemer van Suur Motoren herhaaldelijk verkeerd bejegend en/of bedreigd zijn wij genoodzaakt de garantie te ontbinden en mogen wij u in de toekomst als klant weigeren.